Write your awesome label here.
coaching / therapie

Welkom in mijn praktijk!

Waarmee kan ik je ondersteunen?
 • Onzekerheid
 • Zelfbeeld
 • Faalangst
 • Perfectionisme
 • Stress
 • Uitstelgedrag
 • Piekeren
 • Angst
 • Zingeving
 • Communicatie
 • Dromen realiseren
 • Belemmerende patronen

Ik help je graag op weg naar meer welzijn, rust, vertrouwen en voldoening met behulp van het wijsheidskompas.

Voor volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar.
Bij therapie is er meestal beperkte terugbetaling mogelijk via de mutualiteit, afhankelijk van waar je aangesloten bent.
Empty space, drag to resize

Het wijsheidskompas

Het wijsheidskompas, gebaseerd op Acceptatie en Commitment Therapie (ACT), draait rond 8 essentiële kernprocessen die aan de basis liggen van mentaal welzijn. Een training in deze inzichten en vaardigheden werkt uitermate preventief en kan allerlei psychische klachten voorkomen, maar ook overwinnen. Het helpt je om een waardevol leven uit te bouwen, zelfbelemmerende patronen te doorbreken en flexibel om te gaan met alle uitdagingen die op je pad komen.

Je kan dit traject binnenkort ook online volgen, maar ook in 1-1 begeleiding kunnen we gericht aan de slag met onderdelen uit het wijsheidskompas, afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Empty space, drag to resize

Waardevol leven

Voeling krijgen met wat er écht toe doet
We verkennen wat een succesvol leven voor jou betekent en hoe je meer-waarde kan creëren in jouw leven.  We staan stil bij wat 'waarden' zijn en hoe deze een belangrijke houvast bieden in het uitbouwen van een waardevol leven.

De verteller

Je innerlijke gedachtenwereld onder de loep
In deze module leer je kritisch en bewust kijken naar de verhalen in je hoofd. We bekijken welke gedachtepatronen
je verhinderen om voluit te leven en hoe je hier anders mee kan omgaan. 
Empty space, drag to resize

De voeler

In touch met je innerlijke belevingswereld
Je leert hoe je wijs kan omgaan met je gevoelswereld en de signalen die je lichaam je geeft. Je krijgt inzicht in hoe bepaalde belemmerende patronen tot stand gekomen zijn en wat er nodig is om deze te doorbreken. 

De verkenner

Waardengerichte actie ondernemen
Je krijgt inzicht in je eigen controle- en vermijdingsstrategieën en leert waardevolle actie te ondernemen om meer voldoening te ervaren. 

De waarnemer

Zuiver bewust-zijn
Onze waarnemer helpt ons automatische patronen te doorbreken en bewuster in het leven te staan. Met aandacht voor wat er zich afspeelt in onze buitenwereld én binnenwereld.
Empty space, drag to resize

De zelf-bril

Een nieuwe manier van omgaan met jezelf
We zoemen in op de manier waarop je naar jezelf kijkt en met jezelf omgaat. We verkennen de innerlijke criticus, maar ook wat mildheid ons kan brengen.

De sociale bril

Mild en empathisch omgaan met anderen
Welke bril zet je op als je naar anderen kijkt en wat zegt dit over jezelf? Kan je anderen vertrouwen? Je leert verder kijken achter het gedrag van anderen en ontdekt de kracht van verbindend communiceren.

Groeien in wijsheid

Outside-in vs. inside-out
Je ontwikkelt je vermogen om steeds meer vanuit je innerlijke wijsheid te gaan leven en je steeds minder te laten beïnvloeden door vroegere ervaringen en de buitenwereld. 

Boek hier je afspraak

Created with