01

Over ACT

02

Over wijsheid

03

Over het logo

Acceptatie en commitment training

ACT staat voor Acceptatie en Commitment Training, één van de nieuwere therapievormen binnen de gedragstherapie. ACT is evidence-based en effectief gebleken bij diverse psychische problemen. Het biedt een probleem-overstijgende aanpak gericht op het ontwikkelen van een gezonde, flexibele geest die vaardig is om om te gaan met de obstakels van het leven. Heel praktisch en down-to-earth. ACT doet niet aan symptoombestrijding maar werkt aan de basis, aan de onderliggende processen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van allerlei klachten zoals angst, stress, depressie of burn-out. In die zin is het ook uitermate geschikt ter preventie van psychische problemen.  Wanneer kinderen en jongeren zich deze vaardigheden van kleinsaf eigen kunnen maken, zouden we ongetwijfeld heel wat psychisch leed kunnen voorkomen. 

ACT vindt zijn oorsprong in Amerika. Belangrijke grondleggers zijn o.a. Steven C. Hayes, Kelly Wilson, Kirk Strosahl en Patti Robinson. Russ Harris (Australië) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het toegankelijk maken van ACT voor het brede publiek. Louise Hayes en Joseph Ciarrochi ontwikkelden een ontwikkelingsgericht model (DNA-V) om ACT ook heel toegankelijk te maken voor jongeren.  


Het wijsheidskompas

Het wijsheidskompas is een licht aangepaste versie van het DNA-V model, zowel bruikbaar voor volwassenen als kinderen en jongeren. Het omvat alle componenten uit ACT. Daarnaast laat het wijsheidskompas ook ruimte voor andere invalshoeken, wat het breed inzetbaar maakt. Als integratief therapeute combineer ik immers graag verschillende benaderingen en heb ik ook inzichten toegevoegd uit o.a. verbindende communicatie, het ego-denken volgens Eckhart Tolle en de 3 principes van Sydney Banks.

Over wijsheid

Wat is wijsheid? Het is een vraag die me al van kleinsaf bezig houdt. Ik vind het immers dé belangrijkste vraag die we ons kunnen stellen, ook al zijn er geen sluitende antwoorden en zijn er vele verschillende interpretaties mogelijk. 

Wat betekent wijsheid voor jou?
Misschien zie je het als een heel theoretisch concept, iets filosofisch, iets hoogdravend. Voor mij is wijsheid echter iets heel concreet en heeft het betrekking op ons dagdagelijkse doen en laten. Wijsheid is pas nuttig als we er ook echt iets mee kunnen. Als we het kunnen integreren in onze manier van leven. Als wijzelf en onze omgeving er beter van worden. 
Voor mij heeft wijsheid te maken met... 
Bescheidenheid
De zoektocht naar wijsheid legt de complexiteit van het leven bloot. Het spoort aan tot bescheidenheid, omdat we met ons beperkt begripsvermogen de complexiteit van het leven nooit helemaal kunnen vatten. 
Verwondering
Ons bewust zijn van de genialiteit van het leven en de natuur. Hoe ongelooflijk ingenieus alles van nature uit in elkaar steekt. Verwondering voor het mysterie van het leven.
Openheid
Het besef dat onze eigen blik op de werkelijkheid altijd gekleurd en subjectief is, en niet dé waarheid weerspiegeld. Vandaar ook een openheid naar andere perspectieven die ons eigen blikveld kunnen verruimen. 
Imperfect mogen zijn
Fouten mogen maken. Jezelf toestaan niet perfect te moeten zijn. Met mildheid omgaan met je eigen tekortkomingen en die van anderen. Open staan voor feedback. Je EGO kunnen loslaten.
Persoonlijke ontwikkeling
Wijzer leren omgaan met jezelf, met anderen en het leven. Groeien in emotionele, sociale en spirituele intelligentie. Het gaat niet over het klakkeloos overnemen van de wijsheden van anderen, maar over een doorleefd proces van aftoetsen en ervaren wat klopt voor jou. 
Bewust en waardegericht leven
Automatische patronen doorbreken en bewust waardegerichte keuzes maken in hoe jij in het leven wil staan. 

Over het logo

Sommigen zien er een lotusbloem in, anderen een hartje,... En ja hoor, dat klopt allemaal! De lotusbloem staat immers symbool voor het leven, bewust-zijn en persoonlijke groei. En ik geloof absoluut dat leven vanuit je hart je het meeste voldoening brengt.

Maar misschien zie je er ook de W in, de W van
Waarnemer
Waarden
Wijsheid

Deze 3 W-woorden staan centraal in het wijsheidskompas.  
Ze ondersteunen de 3 V-woorden
Verteller
Voeler 
Verkenner

Zo wordt ook in het logo de V ondersteund door de W.

Ten slotte kan je er ook gewoon 3 V's in zien.
Naast bovenstaande connotatie verwijzen deze ook naar
Veerkracht
Verbinding
Voldoening
datgene waar het allemaal om draait! 

Created with